63B BIGBOARD (PL) Chyžne - Jablonka, rozmer plochy 5,8m x 12m

Voľná reklamná plocha (PL) Chyžne - Jablonka, rozmer plochy 5,8m x 12m 

Stav: 

Voľný k prenájmu

Umiestnenie: 

(PL) Chyžne - Jablonka, rozmer plochy 5,8m x 12m

Veľkosť plochy: 

  • 10m x 2,5m

Vzdialenosť od okraja vozovky: 

3m

Viditeľnosť baneru od: 

150m